!-- grey demo-container -->

Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového systému

Odborný kurz Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového systému probíhá pod vedením školitelky MSM ČLS JEP (Společnost myoskeletární medicíny) Mgr. Petry Tarabové, která školitelský kurz získala ještě pod vedením Prof.MUDr.Karla Lewita, Dr.Sc. Kurz je certifikovaný Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Obsahem kurzu jsou diagnostika a terapie měkkých tkání, mobilizační techniky periferních kloubů a páteře, včetně autoterapie a demonstrace pacientů.

Kurz se skládá z 5 částí, každá má 40 hodin, celkem tedy 200 hodin teoretické a praktické výuky. Kurz je zakončen zkouškou, která se skládá z testu a praktického předvedení techniky.

Tento kurz je určen pro fyzioterapeuty s minimální praxí 2 roky v oboru.

Maximální počet účastníků je 14.

Cena jedné části je 7 000,- Kč (pro členy UNIFY ČR 10% sleva)

Kurz probíhá v Centru ambulantní fyzioterapie, Nádražní 1317/5, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav.

Kurz je veden výhradně v českém jazyce.

Zájemci o zařazení do kurzu se mohou přihlásit emailem: kurzy@cafy.cz


Podrobný obsah kurzu:

1.tématický celek (1.část vzdělávacího kurzu)
• Terminologie, indikace a kontraindikace manipulační léčby, význam měkkých tkání v pohybové soustavě, fenomén bariéry, aspekty anamnestických dat, principy reflexní terapie, aktivní jizva
• Nácvik palpace (přepětí, release), práce s bariérou, techniky měkkých tkání (kůže, podkoží, fascie, periostové body), terapie aktivní jizvy, pravidla trakčních technik (trakce krční a bederní páteře)
 • Celkový počet výukových hodin 40, teorie 12hodin, praktická výuka 28 hodin

 2.tematický celek (2.část vzdělávacího kurzu)
 • Zásady manipulační terapie, podstata a význam PIR, příčiny bolesti v oblasti horních a dolních končetin, vznik a význam trigger pointů (TrP)
 • Specifika vyšetření stoje, chůze s ohledem na funkční poruchy pohybového aparátu, mobilizační techniky v oblasti horních a dolních končetin, PIR svalů v oblasti horních a dolních končetin, palpace TrP.
 • Celkový počet výukových hodin 40, teorie 12 hodin, praktická výuka 28hodin

 3.tématický celek (3.část vzdělávacího kurzu), TEST 15 otázek v průběhu kurzu
 • Neurologie kořenových syndromů horních a dolních končetin, podstata funkčních a strukturálních poruch pohybového aparátu, příčiny bolestí v zádech, zásady LTV u funkčních poruch pohybového aparátu, vertebroviscerální vztahy
 • Tématika orofaciálního systému a možnosti PIR v této oblasti, mobilizační techniky v oblasti krční a hrudní páteře, techniky PIR v oblasti krku a horní části trupu
 • Celkový počet výukových hodin 40, teorie 12hodin, praktická výuka 28hodin

 4.tématický celek (4.část vzdělávacího kurzu)
 • Poruchy rovnováhy, cervikokraniální syndrom
 • Mobilizační techniky žeber (sternokostální skloubení, vertebrokostální skloubení), mobilizační techniky v oblasti bederní páteře, v oblasti pánve, techniky PIR v oblasti dolní části trupu a v oblasti pánve
 • Celkový počet výukových hodin 40, praktická výuka 26 hodin, klinická praxe 10 hodin, teorie 4 hodiny

 5.tématický celek (5.část vzdělávacího kurzu), závěrečný test 20 otázek
• Část opakování – techniky měkkých tkání, vyšetřovací a mobilizační techniky v oblasti horních a dolních končetin, v oblasti orofaciální, krční, hrudní, bederní páteře a pánve, vyšetření, techniky PIR, vyšetření stoje a chůze
 • Principy autoterapie, zásady životosprávy, ergonomie, vliv ontogenetického vývoje
 • Celkový počet hodin 40, praktická výuka 30 hodin, klinická praxe 10 hodin

 Kontakt: Nádražní 1317/5, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav www.cafy.cz